Reglement Prinsenvijver.

Vermaak na arbeid Kuringen

Visvereniging

Het loze vissertje Kermt

 Door het betalen van het nodige lidgeld aan een van beide clubs mag men vissen op deze vijver en aanvaardt men het reglement.

. Er mag vanaf 1 maart tot 15 november alle dagen gevist worden. Vanaf 1 maart tot 1 oktober,
van ‘s morgens 08u00 tot zonsondergang. Vanaf 1 oktober tot 15 november zal de poort opengaan om
09u00 en gesloten worden bij zonsondergang. Buiten deze uren is de poort gesloten. Op de wedstrijddagen
mag er vrij gevist worden tot 2 uur voor aanvang van de wedstrijd en vanaf één uur na de wedstrijd.

. De lidkaarten zijn strikt persoonlijk en moeten tijdens het vissen toonbaar zijn aan beide besturen.

. Er mag enkel gevist worden met één handlijn van max.11m.

. Maximum lengte van de stok plus de draad is 17m.

. Gevangen vis moet onmiddellijk terug in het water gezet worden.

. Er mag geen vis meegenomen worden.

. Gevangen vis mag niet vastgehouden worden met een droge handdoek.

. Leefnetten zijn niet toegelaten tijdens het vrij vissen.

. Het aas moet aangeboden worden op de bodem van de vijver.

. Geur, kleur en smaakstoffen zijn niet toegelaten.

. Er moet minstens een dobber van 0.3 gram met minstens 0.3 gram lood aan de lijn hangen.

. Er moet minstens één loodje op maximum 15cm van de haak hangen, alle andere loodjes op minder dan 30cm.

. Iedere visser dient zijn visplaats proper achter te laten (geen afval, visdraad of leeggoed).

Denk aan het milieu en de watervogels.

. Fietsen, motors en auto’s zijn verboden binnen de omheining.

. Het is verboden om in het water te gaan, te zwemmen of te schaatsen.

. Iedere beschadiging binnen de omheining wordt bestraft.

. Honden moeten aan de leiband en hondenpoep dient opgeruimd te worden.

. Er mag gevist worden met - alle gekookte ongemalen granen.

  • kikkererwten.
  • geen zaden, behalve hennep (kemp).

- met alle levend aas, uitgezonderd rode vleesmaden.

- met 1 aardappelblokje max. dikte van 1 maiskorrel en met kasters.

. Er mag alleen gevoederd worden met alle gekookte ongemalen of gekapte granen, kikkererwten en witte vleesmaden, geen zaden behalve hennep (kemp).

. Max haakgrootte is nr. 12, een weerhaak is verboden.

. De parking voorzien voor bejaarden of mindervaliden mag enkel gebruikt worden door zij die de toestemming
hebben van het hoofdbestuur.

. Men kan maar lid zijn bij één van beide clubs. Lidmaatschap duurt 1 jaar.

. Bij overtreding van het reglement volgt een sanctie of uitsluiting.

. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen.

. De verantwoordelijke van de visvijver heeft de ruimste toezichtmacht op het sportterrein en haar aanhorigheden. Hij mag zelfs personen bevelen het sportterrein te verlaten.

. Wij wensen alle leden veel visgenot toe. 

Raad van bestuur Prinsenvijver. 

Wedstrijdreglement VNA Kuringen.

. Iedere visser is verplicht het reglement te kennen.

. Iedere visser is verplicht om in zijn eigen zone te vissen. Er mag enkel rechts van de visplaats tegen de kant gevist worden, behalve als je op de rechthoekige nummers 8, 28 of 45 of op de ronde nummers 1,12 of 26 zit, dan mag er ook links gevist worden.
Het leefnet mag max. 1 meter naar links van je visplaats liggen.

. Wedstrijdvissen: eerste fluitsignaal aanvang vissen en voederen, tweede fluitsignaal 5 minuten voor de pauze. Derde fluitsignaal stoppen met vissen en met voederen.

. Tijdens de enkelwedstrijden mag men geholpen worden met het scheppen van een grote vis.

Bij een koppelwedstrijd mag enkel de visser van hetzelfde koppel, de andere visser helpen scheppen.
Het bestuur kan hierop uitzonderingen toe staan voor de aanvang van de koppelwedstrijd.

. Inschrijvingen tot één uur voor aanvang van de wedstrijd.

. Tijdens het wedstrijdvissen mag er max. 20 kg vis in elke leefnet. Het leefnet moet min. 2m lang zijn.

Als er meer dan 23 kg vis in het leefnet zit, zal deze net niet meegerekend worden voor de wedstrijd.

Indien de vis wordt teruggezet voor het wegen, krijgt men 0 punten.

. Er mag geen vis overgezet worden van het ene naar het andere leefnet.

. De haakgrootte is max nr.12, weerhaak is verboden.

. Er mag enkel gevist worden met één handlijn van max.11m en een aanslag van minimum 40 cm.

. Maximum lengte van een stok zonder elastiek plus draad is 17m.

. Maximum draadlengte stok met elastiek is 4 meter.

. Het aas moet aangeboden worden op de bodem van de vijver. Inwerpen tijdens of direct na het voederen is
niet toegestaan, dus extreem/expres karpers pikkelen is verboden.

. Meermaals na elkaar inwerpen geeft aanleiding tot onregelmatig vissen en is dus niet toegestaan.

. De vis dient bovengehaald te worden binnen de eigen zone, zonder de andere vissers te storen !

. Geur, kleur en smaakstoffen zijn niet toegelaten.

. De dobber waarmee men vist moet minstens 0,30 gr. lood kunnen dragen, er moet dus minstens
0,30gr. lood aan de lijn hangen.

. Er moet minstens één loodje op max 15cm van de haak hangen, alle andere op minder dan 30 cm van de haak.

. Iedere visser dient zijn visplaats proper achter te laten (geen afval, visdraad of leeggoed)

. Er mag alleen gevist worden met: - alle gekookte ongemalen granen en kikkererwten.

- geen zaden behalve hennep (kemp).

- alle levend aas en kasters, uitgezonderd rode vleesmaden.

- 1 aardappelblokje met max. dikte van 1 maiskorrel.

. Er mag alleen gevoederd worden met : - alle gekookte ongemalen of gekapte granen (max. 3 liter)
(waarvan max. 1/2 liter kemp).
- geen zaden
- witte vleesmaden 1/2 liter.
- kikkererwten.
. Het voeder en aas moeten in de 2 rode voederdozen van elk 1,5 liter/2,6 pints.
Buiten deze 2 dozen, mag enkel ½ liter witte vleesmaden, regenwormen en kasters.
. Het is verboden om te voederen met een cup.
. Voor elke wedstrijd worden er 3 willekeurige nummers getrokken. Deze zullen voor de aanvang van

de wedstrijd, door iemand van het bestuur, worden gecontroleerd op voeder en vismateriaal.

(ook in de viskorf en toebehoren)

. Het bestuur mag te allen tijde, alle materiaal en voeder controleren, dit mag niet geweigerd worden.

. Bij één overtreding van dit reglement volgt er een sanctie (bv niet gewogen bij: heffen, slepen, bewust
pikkelen, ….) of een uitsluiting in het klassement (bv bij het niet naleven van voeder of aas).
. Bij gelijke stand in het klassement van de clubwedstrijden geld:
- eerst de punten over de 10 wedstrijden, dan de punten over de 12 wedstrijden
- bij gelijke stand dan de meest geviste wedstrijden
- indien nog gelijk wordt het totaal gewicht geteld
. Tijdens het seizoen is het bestuur gemachtigd om wijzigingen in het reglement door te voeren.

Houdt U aan de reglementen, eerlijkheid duurt het langst!!

Het bestuur VNA Kuringen

Contacteer ons
1000 resterende lettertekens
Hebt u nog geen account? Registreer nu!

Meld u aan op uw account